Câu chuyện bệnh Nhân Sốt 39,2 độ đến bệnh viện
30/06/2021 11:28:01255

Bệnh Nhân Lê Thanh Tiến 17 Tuổi Địa chỉ: Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa. Bệnh nhân bị bệnh 4 ngày trước khi đến Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng An Bình Hưng