PHÒNG CẤP CỨU

27/08/2021 17:35:24417

PHÒNG CẤP CỨU

Phòng cấp cứu Bệnh Viện An Bình Hưng với quy mô 3 giường bệnh hoạt động 24/7

Chức năng và nhiệm vụ

- Tổ chức tiếp nhận, xử trí cấp cứu 24/7. Tiến hành đánh giá, phân loại tình trạng bệnh, thực hiện các biện pháp cấp cứu thích hợp theo mức độ ưu tiên, phối hợp với các chuyên khoa trong cấp cứu đến khi người bệnh qua khỏi tình trạng nguy kịch, ổn định và duy trì chức năng sống, chuyển người bệnh vào chuyên khoa phù hợp hoặc chuyển đi can thiệp, phẫu thuật, hoặc chuyển tuyến, hoặc cho bệnh nhân về.

- Tham gia cấp cứu nội viện, cấp cứu ngoại viện khi có yêu cầu.

- Thực hiện công tác huấn luyện - nghiên cứu khoa học.

- Tham gia hợp tác liên bệnh viện về cấp cứu.